Loài cá đi bộ kỳ dị dưới biển sâu

Video
Những sinh vật biển bí ẩn này trông như bước ra từ phim viễn tưởng, nhưng thực tế chúng sống ở đại dương sâu thẳm.

VIDEO MỚI NHẤT