Loài cá trong suốt như thủy tinh sống ở độ sâu 100 mét

Video
Cá chình kính có cơ thể trong suốt khi ở dạng ấu trùng nhưng các mô dần dần biến đổi và có màu sắc khi trưởng thành.