Loài côn trùng tồi tệ nhất hành tinh

Video
Loài côn trùng nào là "thủ phạm" tồi tệ nhất hành tinh? Có thể bạn sẽ nghĩ tời ruồi trâu, hoặc có thể là ong bắp cày, nhưng đối với nhiều người "tên tội phạm" tồi tệ nhất cho đến nay chính là muỗi.