Loài cự đà chạy bằng hai chân như người

Video
Cự đà Corytophanes cristatus thường sống trong rừng mưa nhiệt đới, có thể giả chết hoặc chạy bằng hai chân để thoát khỏi kẻ săn mồi

VIDEO MỚI NHẤT