Loài cú duy nhất trên thế giới sống dưới lòng đất

Video
Cú đào hang sinh sống ở vùng đồng bằng Colombia chuyên sống và ấp trứng trong hang sâu dưới lòng đất.