Loài động vật cao nhất trong họ chó

Video
Sói bờm có chiều cao tính từ chân tới vai đạt gần một mét, chúng có nước tiểu rất nặng mùi và giống mùi cần sa.