Loại giấy mỏng nhất thế giới được sản xuất thế nào?

Video
Washi là loại giấy mỏng nhất trên thế giới được làm từ cây dâu tằm, nghề làm giấy thủ công của người Nhật Bản được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể.