Loài rùa đẹp nhất thế giới có nguy cơ tuyệt chủng trong 20 năm tới

Video
Môi trường sống bị thu hẹp và nạn săn bắt trái phép để lấy mai hoặc làm vật nuôi đang đẩy rùa bức xạ tới bờ vực tuyệt chủng.