Loài tắc kè sa mạc chuyên 'uống nước' bằng mắt

Video
Tắc kè Palmetto luôn thức tới khi trời sáng vì đôi mắt to của chúng có khả năng giữ lại các hạt nước nhỏ trong sương mù lúc sáng sớm