Loài vật có thể sống 10 năm chỉ với một bữa ăn

Video
Manh giông, loài kỳ giông hiếm gặp trú ngụ dưới nước, có thể sống đến 100 tuổi mà không cần ăn thường xuyên.