Lốc bụi cao hàng chục mét xuất hiện giữa đường

Video
Cơn lốc bất ngờ hình thành giữa con đường đất, hút lượng lớn cát bụi lên cao trước khi di chuyển vào bãi cỏ và tan biến.