DMCA.com Protection Status

Lốc bụi màu nâu đỏ xuất hiện gần mỏ khai thác quặng

Video
Công nhân tại mỏ khai thác quặng sắt ở miền tây Australia ghi lại khoảnh khắc một cơn lốc mạnh cuốn cát bụi lên cao hàng chục mét.