Lốc xoáy đen cuồn cuộn trên cánh đồng ở Argentina

Video
Hiện tượng lốc xoáy bất ngờ xảy ra và được người dân ghi lại trên một cánh đồng ở Buenos Aires, Argentina.