DMCA.com Protection Status

Lội bùn bắt cá bống

Video
Khi nước xuống, anh Nguyễn Văn Tạo, 35 tuổi, thường đến khu vực cửa biển lội bùn bắt cá bống, mang về làm thức ăn trong gia đình.