Lời kể chi tiết của cháu bé bị bắt cóc

Video
TPO – Theo cháu Hùng, trên suốt đường bị hai đối tượng lạ mặt đưa đi, cháu vẫn không biết mình bị bắt cóc. Chỉ đến khi công an ập vào giải cứu, cháu mới biết mình bị lừa.
Xem thêm