Lội ruộng bắt tôm càng xanh bán Tết

Video
Sau khi thu hoạch lúa, nông dân xã Biển Bạch huyện Thới Bình lội ruộng bắt tôm càng xanh, mỗi vụ thu hơn 60 triệu đồng.