Lợn rừng mất hút sau cú đớp 'điện giật' của cá sấu

Video
Bị rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, trên bờ là bầy linh cẩu chờ sẵn, dưới đầm nước là cá sấu, con lợn rừng trong giây phút lưỡng lự đã mất mạng trước hàm cá sấu.