Lớp dạy võ tự vệ cho phụ nữ tại Hà Nội của cô gái Israel

Video
Nhằm giúp chị em tăng khả năng tự vệ trên đường phố, Yuval Miodovsky, 24 tuổi, từ Israel, đã mở lớp võ Krav Maga tại Tây Hồ, Hà Nội