Lớp phủ nano siêu chống thấm

Video
Trước khi chạy xe máy ra đường cứ xịt toàn thân, lỡ phi qua ổ gà nhanh quá thì cả người vẫn sạch đẹp thơm tho