Lũ đầu nguồn chia cắt một số huyện ở Quảng Ninh

Video
Các sông suối, ngầm của khu vực miền núi tỉnh Quảng Ninh đã có lũ đầu nguồn, đe dọa cô cập một số khu dân cư, sau khi bão Rammasun quét qua tỉnh này sáng 19/7.
Xem thêm