Lũ không về, nông dân mất mùa tôm cá

Video
AN GIANG - Trong nhà dân, hàng trăm chiếc lợp bắt tôm cá nằm chất đống, dọc bờ sông những chiếc xuồng neo đậu chờ lũ.