Lũ làm sạt lở đường ở Khánh Hòa

Video
TPO - Ngày 1 - 11, lũ làm sạt lở đường ở Phong Châu, thôn Đất Lành, Vĩnh Thái, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Xem thêm