Lũ phá hỏng đường ngã ba Phước Thượng 1

Video
TP - Lũ phá hỏng đường ngã ba Phước Thượng 1, Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa.
Xem thêm