Lùa chó săn chuột đồng ở Hà Nội

Video
Khi lúa vụ đông chín, người dân vùng ven Hà Nội lại mang rọ sắt, lùa chó lội ruộng tìm hang chuột đồng bắt về làm thực phẩm.