Lực lượng thân Mỹ trả giá bằng chính vũ khí Mỹ

Video
Quân đội Quốc gia Syria (NSA) do Thổ hậu thuẫn vừa công bố video dùng vũ khí tấn công nhiều mục tiêu của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) Mỹ hậu thuẫn.