Lực sĩ chơi nhạc bằng... cơ bắp

Video
Thay vì sử dụng tay, chân hay mồm để chơi nhạc thì một lực sĩ đã sử dụng cơ bắp cuồn cuộn chơi nhạc khiến nhiều người xem ngạc nhiên
Xem thêm