Lực sĩ người Nga di chuyển cỗ xe nặng 30 tấn

Video
Trong 35 giây, Boris Kharlamov đã kéo một cỗ xe nặng hơn 30 tấn di chuyển được 4,75 mét.