Lùi ô tô né chốt kiểm tra nồng độ cồn

Video
Chiếc Corolla Altis lùi đoạn đường dài để né chốt cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn.