Lửng mật hạ gục rắn bằng nhát cắn chí mạng

Video
Lửng mật thể hiện bản lĩnh sẵn mồi lão luyện khi khóa hàm rắn bằng một nhát cắn, buộc con mồi nhanh chóng chịu chết trên đồng cỏ Namibia.