DMCA.com Protection Status

Lưới kẽm được làm như thế nào?

Video
Lưới được sản xuất bằng cách đan các sợi thép hoặc kẽm xoắn lại với nhau theo hình vuông hoặc thoi.