Lưới kẽm được làm như thế nào?

Video
Lưới được sản xuất bằng cách đan các sợi thép hoặc kẽm xoắn lại với nhau theo hình vuông hoặc thoi.