Lượng đầu đạn hạt nhân có thể hủy diệt Trái Đất

Video
Nếu kích nổ 100 đầu đạn hạt nhân, Trái Đất sẽ bị tàn phá nghiêm trọng, nhiệt độ và lượng mưa giảm kéo theo khủng hoảng lương thực.