Lượng điện tiêu thụ ở Hà Nội tăng kỷ lục vì nắng nóng

Video
Lượng điện tiêu thụ ở Hà Nội tăng kỷ lục vì nắng nóng