Lý do chim đậu trên dây điện không bị giật

Video
Sự chênh lệch điện trở là lý do chính giúp chim không bị giật khi đậu trên dây điện.