Lý do không nên ngủ khi máy bay cất hoặc hạ cánh

Video
Nếu thiếp đi trong lúc cất hoặc hạ cánh, hành khách sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe, chủ yếu do tác động của việc thay đổi áp suất không khí nhanh.