DMCA.com Protection Status

Lý do màu xanh ở đèn giao thông báo hiệu đi, màu đỏ là dừng lại

Video
Từ những năm 1800, mọi người bắt đầu có khái niệm màu xanh nghĩa là đi trong khi màu đỏ thường gắn liền với tín hiệu cảnh báo.