Lý do nhà vệ sinh công cộng luôn sử dụng vách hở

Video
Tạo không gian mở, giúp trẻ em có thể thoát ra dễ dàng khi bị mắc kẹt, dễ xin giấy khi hết là những lý do khiến nhà vệ sinh công cộng luôn sử dụng vách hở.