DMCA.com Protection Status

Lý do trực thăng thông thường không thể bay cao hơn 3.000 m

Video
Trong khi máy bay thương mại có độ cao tiêu chuẩn là hơn 10.000 m, độ cao giới hạn của trực thăng thông thường chỉ là 3.000 m.