Lý Tiểu Long sáng lập MMA ở Hong Kong

Video
Lớn lên ở Hong Kong vào những năm 50 và 60, Lý Tiểu Long đã thành lập triết lý võ thuật lai của riêng mình có tên là Triệt Quyền Đạo.