M60 Patton - Xe tăng chủ lực của Mỹ thời Chiến tranh Lạnh

Video
Xe tăng M60 Patton chính thức ra mắt năm 1960 là phương tiện chủ lực của quân đội Mỹ trong Chiến tranh Lạnh.