'Ma men' đi SH đánh võng như rang lạc và cái kết 'đo đường'

Video
Người đàn ông say xỉn đi xe SH loạng choạng đánh võng như rang lạc, sau đó ngã gục xuống đường khi dừng chờ đèn đỏ.