Ma trong thang máy

Video
TPO - Một cô bé "ma" bất ngờ xuất hiện trong thang máy đã làm rất nhiều người hoảng hồn.
Xem thêm