'Ma' xuất hiện trong hiệu cắt tóc, khách hàng thất kinh

Video
Khách đến cắt tóc hoảng hồn vì họ nhìn thấy ma ở trong gương, tuy nhiên đây chỉ là một trò đùa được dàn dựng sẵn.
Xem thêm