Mặc kệ dòng người qua lại, cô gái thản nhiên dừng xe máy giữa đường

Video
Thay vì dừng đèn đỏ đúng vị trí, cô gái vượt lên trên để dừng xe chờ đèn đỏ, rồi thản nhiên bấm điện thoại bất chấp đang cản trở giao thông của dòng xe đông đúc đang qua lại.