Mải nghịch tuyết, gấu Bắc cực con bị hải cẩu dọa ngã ngửa

Video
Hải cẩu ngoi đầu lên thở khiến gấu Bắc cực con đang học bắt săn mồi giật nảy mình và ngã ngửa ra sau.

VIDEO MỚI NHẤT