Màn điều khiển máy bay “điên rồ” đến mức khó tin

Video
Khi hạ cánh, phi công lết một bên cánh máy bay trên quãng đường vài trăm mét và chỉ sử dụng 2 trong số 3 bánh đáp.
Xem thêm