Màn lùi xe máy bá đạo có 1-0-2

Video
Một camera giám sát cửa hàng ghi lại cảnh một cô gái lùi chiếc xe máy của mình ra khỏi cửa hàng theo cách thật khó tin.