Màn nuốt rắn rợn người trong chương trình 'Người bí ẩn'

Video
Diễn viên xiếc Hoàng Sang nuốt rắn trong chương trình "Người bí ẩn" tập 7. Anh chia sẻ mình nuốt rắn hàng ngày. Nếu rẵn lỡ chui vào bụng thì không thể lấy ra. Rắn sẽ quậy khoảng 5 phút và trong 5 phút đó anh phải chịu đựng đau đớn.