Màn trình diễn mô tô độc đáo trong khách sạn băng

Video
Tay đua Dougie Lampkin đã có màn trình diễn mô tô địa hình độc đáo trong khung cảnh trắng xóa ở một khách sạn băng, nằm ở miền bắc Phần Lan. Anh đã thử thách bản thân bằng cách đi xe địa hình trong một hang băng lạnh giá của khách sạn được làm hoàn toàn bằng băng đá này.