Màn trình diễn ở Đế chế người lùn

Video
Hai lần mỗi ngày, những người sống tại công viên phải khoác bộ trang phục của mình để mua vui cho du khách dù họ chẳng hề mong muốn. Đây là công việc giúp họ mưu sinh.