Màn vặt gương ô tô nhanh như chớp, chỉ mất 1 giây cho mỗi bên

Video
Chỉ mất 1 giây để tên trộm bẻ gương mỗi bên, tổng thời gian cho cả quá trình từ lúc đến cho đến lúc rời đi chỉ trong vòng chưa đầy 9 giây.